40 DAGEN     1534

Allemaal hebben we het woord quarantaine de hele dag in de mond. Het Coronavirus noopt ons er toe afstand te houden van de medemens. En de regering verplicht ons tot fysieke verplichte eenzaamheid om verspreiding van het dodelijke virus tegen te gaan. Daarbij doen ze alsof ze het woord quarantaine zelf hebben uitgevonden, dat feit is zeker niet waar. Vreemd blijft het dat wij enkel in een soort deel-quarantaine zitten; we mogen samen met ega naar buiten voor een ommetje, maar moeten op 1 1/2 meter afstand blijven van derden. Vreemd in een tijd dat België, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Engeland en zeker Italië volledig in lockdown zitten. Terug naar de ware betekenis van quarantaine; dit woord komt van oorsprong uit Italië. Italië heeft een lange kustlijn en is daardoor meermaals de toegangspoort van Europa geweest. Langs die poort werden virussen in de vorm van epidemieën in Europa geïntroduceerd. Ook de pest sloop zo in onze westerse wereld. De pest bracht vele miljoenen doden. Om dit te voorkomen werd besloten om schepen die van ver kwamen te isoleren in de haven en daarmee verspreiding van ziekten te voorkomen. Veertig dagen lang werden schip, lading en bemanning vastgehouden. Veertig heet in het Italiaans quaranta. En de Fransen vertaalden dat weer in quarantaine. Veertig dagen in quarantaine is dus eigenlijk een pleonasme echter het begrip quarantaine heeft nu niks meer met veertig dagen te maken want het wordt puur gebruikt voor de term ‘afzondering’.  Risicogroepen waartoe bejaarden behoren, zitten eenzaam te verpieteren achter verlepte garaniums. Gelukkig zijn er initiatieven van o.a. muzikanten, die toch niet in het theater kunnen, om voor de balkons van bejaardenhuizen hun talenten te openbaren. Fantastisch. Oudjes staan te swingen en geheid dat dit meewerkt aan het vernietigen van het vervaarlijke Coronavirus. Nondedjuu!!!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.